SHIRT

CONCEPT DESIGN

ใช้โทนสีฟ้าเป็น TONE สีหลัก ใช้หัวใจบุญหลากสีเป็น PATTERN หลัก โดดเด่นด้วย LOGO YUT-YA JAIBOON RUN 2022 โดยมีเครื่องหมายสภาอุตสาหกรรมอยู่ตรงกลาง แขนเสื้อซ้าย LOGO สภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา แขนขวา Graphic ปลาตะเพียน อยุธยา ด้านหลัง สูงสุด คือ LOGO ชื่องาน ตามด้วย พี่ช่างใจบุญ ชูหัวใจบุญ ปิดท้ายด้วย ตะเพียน หันซ้าย - ขวา - พุ่งไปข้างหน้า

MEDAL

ด้านหน้า ออกแบบเหรียญโดยใช้รูปทรงของพี่ช่างใจบุญมาเป็น เหรียญรางวัลในครั้งนี้ ด้านบนเป็นตราสัญลักษณ์ของสภาอุตสาหกรรม และงาน YUTYA JAIBOON RUN 2022

ด้านหลัง โดดเด่นด้วย LOGO ของสภาอุตสาหกรรม จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลางสลัก Graphic ปลาตะเพียน ส่วนท้ายสลัก คำขวัญของงาน

ทุ่งมะขามหย่อง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ย้อนวันเสด็จฯ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงไปแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยองค์เอง โดยพระองค์ทรงแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยวิธีการขุดคลองได้ยาวออกไป เพราะหมู่บ้านที่น้ำท่วมนั้นขวางทางน้ำไม่ให้ระบายอยู่ โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีรับสั่งว่า ขุดคลองเล็กๆ แต่ให้มันต่อกัน เพื่อให้น้ำไหลไปถึงทะเลได้

ROUTE 10k

ROUTE 5k